Regulamin Firmowy

§ 1. Ogólne1) Każdy zarejestrowany kierowca musi przestrzegać tego regulaminu.
2) Za złamanie punktów regulaminu grozi ostrzeżenie lub wydalenie z firmy PMK-Logistics.
3) Kierowca ma obowiązek jeździć z włączonym ogranicznikiem prędkości oraz musi poruszać się z włączonym GPS.
4) Kierowca powinien znać przepisy ruchu drogowego które obowiązują w ETS2 oraz ATS. Zasady dotyczą także znaków warunkujących prędkość które nie są limitami.
5) CV osób, które nie podały wszystkich wymaganych danych przy rejestracji nie będą rozpatrywane.
6) Za niedozwolone korzystanie z modyfikacji lub komend, które ingerują w prędkość lub skalowanie grozi wydalenie z firmy PMK-Logistics.
7) Kierowca podczas jazdy musi mieć włączony GPS, odpalony TrucksBook oraz być na odpowiednim kanale na firmowym discordzie.
8) Przy dołączeniu Kierowca wybiera w jakiej sekcji chce jeździć i jest do niej przydzielony za zgodą Szefa Firmy. Sekcję można zmienić także po przejechaniu 200k KM i otrzymaniu pozwolenia Szefa Firmy.
9) Nowy Kierowca musi stworzyć nowy profil gry przy dołączeniu do firmy.

§ 2. Przyznawanie Zestawów1) Ilość zestawów jest ograniczona.
2) Kierowca zatrudniony na pełen etat jeździ jednym z zestawów wybranych przez Zarząd Firmy.
3) Kierowca na okresie próbnym, jeździ zestawem, który został przydzielony przez Zarząd Firmy.
4) Wcześniejsza zmiana zestawu wychodzi tylko i wyłącznie z inicjatywy Zarządu Firmy.
5) Kierowca jest zobowiązany do zmodyfikowania zestawu zgodnie z prezentacją taboru.
6) Walutą jaką używamy w firmie to EURO, prosimy o ustawienie takiej waluty w grze.
7) Każdy Kierowca jest zobowiązany do ustawienia podstawowego interioru.
8) Streamerzy którzy regularnie streamują EuroTruckSimulator2 pod barwami PMK Logistics mogą wybrać zestaw z wyższej półki (o 1 próg wyżej), a do tego każdy zestaw jest wydawany bez opłat punktowych. Ocena jakości wykonania streamów zależy od Zarządu PMK Logistics.

§ 3. Generowanie Rozpisek1) Każdy Pracownik otrzymuje wybraną ilość tras wygenerowanych losowo.
2) Rozpiski są automatycznie generowane w systemie EDC.
3) Termin oddania rozpiski, zależy od wybranych ilości tras oraz zaznaczonych map.

SinglePlayer i Multiplayer


Sekcja ETS i ATS:
Dwie inne mapy - 10 dni
Więcej map niż dwie - 15 dni
Pojedyńcza mapa - 7 dni

Dodatkowe dni na rozpiskę za ilość tras


10 tras - plus 5 dni
15 tras - plus 7 dni

4) Okres próbny jest zakończony po zrobieniu 15 000 kilometrów w ciągu 30 dni. Kierowcy nieaktywni w ciągu tygodnia od przyjęcia zostają wyrzuceni z Firmy z brakiem możliwości powrotu.

5) Kierowca musi zaznaczyć tylko wybrane dla jego przedziału km mapy w generatorze rozpisek:

Sekcja ETS2:


0 - 15 000 km : ProMods Polska
15 000 km - 25 000 km : Kraje Bałtyckie
25 000 km - 45 000 km : Kraje Bałtyckie + Skandynawia+
45 000 km - 75 000 km : Kraje Sąsiedzkie + Kraje Górskie
75 000 km - 100 000 km : Kraje Niemieckie + Kraje Beneluksu
100 000 km - 125 000 km : Kraje Bałkańskie + Kraje Śródziemnomorskie
125 000 km - 150 000 km : Kraje Brytyjskie + Kraje Wyspiarskie
150 000 km - 180 000 km : Kraje Niemieckie + Kraje Zachodnie
+180 000 km : Pełna dowolność (minimum 2 mapy) + Zlecenia towarowe(dodatkowo)

Sekcja ATS:


0 - 15 000 km : California, Nevada
15 000 km - 25 000 km : Arizona, Utah
25 000 km - 45 000 km : New Mexico,Colorado
45 000 km - 75 000 km : California, Nevada, Utah
75 000 km - 100 000 km : Oregon, Colorado, Arizona
100 000 km - 125 000 km : Idaho, Utah, New Mexico
125 000 km - 150 000 km : Nevada, Colorado, Washington
150 000 km - 180 000 km : Promods Canada, Washington, Idaho
+180 000 km : Pełna dowolność (minimum 2 mapy)
6. Należy posiadać wszystkie DLC wymagane przez wymienione mapy z punktu 5 dla danej sekcji.
7. Kierowca ma obowiązek tworzyć trasy dla profilu quicksave gry ETS2 lub ATS w wskazanym przez firmę programie - Wirtualny Spedytor, oraz wybrać folder autosave dla programu GPS.
8. Osoba sprawdzająca trasy ma 24h czasu od momentu wysłania rozliczenia na sprawdzenie go.
9. Każy kierowca zobowiązany jest wykonać minimum 1 wydarzenie w miesiącu jeżeli takie się pojawi.

§ 4. Firmowe konwoje


1) Udział w konwojach jest obowiązkowy dla każdej osoby z rangą kierowca.
2) Na konwój należy posiadać osobny profil z ciężarówką tej samej marki w kolorze czerwonym lub białym - naczepa podobnie.
3) Dodatkowo z akcesoriów zewnętrznych mogą być dodane różne ale bez przesady (samochód firmowy nie może wyglądać jak choinka).
4) Konwój odbywa się w formie wydarzeń. Można pobrać rozpiskę, w której są miasta oraz losowo przydzielone towary z wymaganej w wydarzeniu naczepy.
5) Należy uczestniczyć minimum w 1 konwoju miesięcznie. Za nie spełnienie warunków czekają konsekwencje od odjęcia punktów, km aż po wydalenie z firmy.
6) Aby uczestniczyć w konwoju należy w EDC wybrać "Panel Konwoju" i następnie pobrać rozpiskę konwojową. Pobranie jest możliwe gdy mamy rozliczoną całą rozpiskę i nie mamy pobranej jeszcze nowej.
7) Rozpiskę należy wykonać w trybie konwoju z kierowcami firmy PMK. Trasy rozliczane są jak trasy towarowe, dodatkowo należy zrobić screena z listy osób w konwoju i wstawić go w czasie rozliczania trasy.
8) Każdą trasę można zrobić z innym kierowcą.
9) W czasie wykonywania tras z rozpisek konwojowych, należy używać tachografu oraz GPS-a firmowego. Do tych celów należy zrobić kopię folderu GPS nazywając go np. GPS-Konwój i w nim wybrać inny profil odpowiadający konwojowi.
10) Nie wymaga się ale można sobie zsynchronizować tachograf czekając na singlu do momentu skończenia pauzy.
11) W konwoju trzeba ustawić nick w postaci początku profilu Discord czyli to co jest przed znakiem #.

§ 5. Urlopy


1) W firmie PMK można wziąść urlop na żądanie albo wypoczynkowy.
2) Urlop na żądanie kierowca otrzymuje gdy ma coś bardzo ważnego do wykonania czyli sprawy rodzinne lub prywatne zazwyczaj nie wcześniej niż na 3 dni przed terminem pobrania (nie decydują rozpiski itp).
Termin takiego urlopu zależny jest od miesięcznych ilości km oraz braku jakichkolwiek zaległości.
3) Urlop wypoczynkowy kierowca może pobrać na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, ale możne pobrać go częściej jeśli liczba dni rocznych pozwala. Urlop taki nie jest wydawany gdy są zaległości na koncie w ciągu ostatniego miesiąca lub zbyt niska aktywność w ostatnich 3 miesiącach.
Pomiędzy urlopami wypoczynkowymi trzeba wykonać minimum aktywności firmowej ustalonej przez regulamin lub zmienionej w danym okresie (np mniej jest w wakacje lub przerwy świąteczne).

§ 6. Wirtualny Sklep


1) Sklep to wirtualne miejsce na zakup elementów z ETS2 oraz ATS dla ciągnika.
2) Wirtualną walutą w sklepie są punkty.
3) Punkty są przydzielane za wykonane i zatwierdzone trasy. (1000km = 100pkt)
4) Akcesoria zakupione w sklepie dodajemy w najbliższym serwisie w ETS2 lub ATS.
5) Za samowolny tuning pojazdu grozi kara w wysokości -5000km.
6) Kierowca ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie. W zależności od daty zakupu obowiązuje marża za używany towar.
- do 1 dnia 0%
- od 1 do 5 dni 13%
- od 5 do 15 dni 35%
- powyżej 15 dni 67%

§ 7. Warsztat


1) Każdy kierowca po oddaniu ostatniej trasy z rozpiski musi zaprowadzić zestawy na myjnie.
- Zrobić screena i wkleić odpowiedni link w zakładce Warsztat.
- Zrobić krótki opis powstałych uszkodzeń np. uszkodzenia powstałe na skutek codziennej eksploatacji pojazdu, oraz wpisać pełną kwotę
Dodatkowo powinien dokonać wymiany opon na trasie po przekroczeniu 20% uszkodzeń. Należy informację podać w Warsztacie oraz wkleić link do screena.
2) W razie wypadku nie spowodowanego przez kierowce naszej firmy, przy rozliczaniu uszkodzeń musi on udostępnić opis sytuacji oraz zdjęcia z wydarzenia jeżeli uszkodzenia są duże. (przewrócenie pojazdu lub wylądowanie w rowie)
3) Mechanicy, Spedytorzy oraz Zarząd Firmy będą czuwali nad uczciwością kierowców w kwestii rozliczania się i napraw. Jeśli wykryją jakieś nieprawidłowości mają prawo do nadania naganny lub w ostateczności zwolnienia dyscyplinarnego.
4) Powyżej 20% uszkodzeń ładunku , Kierowca powinien do anulować trasę, wpisać koszty zakupu paliw oraz opłat drogowych i kwotę za zlecenie dopisać do opłat.
5) W razie kolizji, w której doszło do uszkodzenia zestawu +40%, Kierowca musi zrobić akcję serwisową trwającą 15h.
6) Co 60 000 km każda ciężarówka jest kierowana na obowiązkowy przegląd techniczny. Podczas okresu gdy ciągnik jest na przeglądzie, Kierowca jest zobowiązany do zrobienia pauzy wynoszącej 10h.

§ 8. Taryfikator Drogowy


1) Przekroczenie dopuszczalnej prędkości będzie wymierzone mandatem karnym o wysokości:
od 6 km/h: -400km,
od 11-20 km/h: -650k,
od 21-30 km/h: -850km,
od 31-40 km/h: -1250km,
od 41-50 km/h: -2000km,
od 51 km/h i więcej: -3000km.
UWAGA!!
Czas przewinienia jest liczony od momentu przekroczenia prędkości w grze (mandaty są wpisywane od 6 km/h) np ograniczenie 70km/h twoja prędkość 71km/h.
Czyli gdy nagle wyskoczy ograniczenie 50km/h dostaniesz mandat odrazu bez oczekiwania.
Przekroczenia prędkości mogą być także karane utratą punktów.

2) Pierwszy mandat, który zdobędzie Kierowca jest w formie ostrzeżenia.
3) Nagminne mandaty będą skutkowane zwolnieniem dyscyplinarnym.
4) Nagminny przejazd na czerwonym świetle wiąże się z mandatem o wysokości -750 punktów, w sytuacji gdy dany kierowca nie ma na koncie odpowiedniej ilości punktów, otrzymuje mandat o wysokości -750km.
5) Ograniczenie prędkości, które jest pokazywane na nawigacji GPS w grze obowiązuje każdego kierowcę. W sytuacji gdy na nawigacji GPS z gry nie jest uwzględnione ograniczenie prędkości kierowca jest zobowiązany do jazdy poniżej 30km/h.
6) Przekroczenie czasu pracy wiąże się z mandatem o wysokości.
od 6-7 min : -400km,
od 8-11 min : -550km,
od 12-15 min : -800km,
od 16-19 min : -1100km,
od 20-23 min : -2000km,
od 24 i więcej min : -3000km.

7) Nieprzebywanie na kanale discord podczas jazdy grozi karą punktową, kilometrową lub przy nagminnej nieobecności wydaleniem z firmy.
8) Kierowcy muszą zakończyć rozpiskę w czasie lub maksymalnie do 5 dni roboczych po terminie. Po tym okresie zostanie nałożona kara w wysokości -500km lub - 1000 punktów.
9) Kierowcy zobowiązani są do zrobienia minimum 2 rozpisek miesięcznie.
10) Kierowcy muszą mieć ustawione dla ATS oraz ETS km/h, litry, tony, walutę € oraz strefy czasowe.
11) W firmie obowiązuje dodatkowy taryfikator punktowy. Wszyscy kierowcy mają resetowane punkty karne co trzeci miesiąc.

Oto TARYFIKATOR PUNKTOWY:

Wypadek w mieście: 10 pkt
Wypadek poza miastem: 5 pkt

Przekroczenie prędkości:
pow 50 km/h -10 pkt
41-50 km/h - 8 pkt
31-40 km/h - 6 pkt
21-30 km/h - 4 pkt
11-20 km/h - 2 pkt
6- 11 km/h - 1 pkt

Przekroczenie czasu pracy:
6-10 min - 5 pkt
11+ min - 10 pkt

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
- na skrzyżowaniu bez znaków - 8 pkt
- na skrzyżowaniu z znakami - 6 pkt

Przejazd na czerwonym świetle: 3 pkt

Jazda uszkodzonym pojazdem który łamie zasady firmy określone w regulaminie: 10 pkt

Po zdobyciu 24 punktów lub więcej - wymagane jest zdanie prawa jazdy przy członku zarządu w trybie Convoy jadąc na plac manewrowy.
W firmie PMK można zdać na prawo jazdy tylko raz w ciągu 3 miesięcy. Gdy kierowca przekroczy liczbę punktów drugi raz w ciągu 3 miesięcy zostaje wydalony z firmy.
W ciągu roku można zdać prawo jazdy tylko 2 razy, czyli przy trzecim przekroczeniu 24 pkt kierowca jest wydalony z firmy.
12) Brak włączonego GPS-a w trakcie jazdy lub w trakcie oddawania trasy skutkuje odjęciem 1000 punktów oraz km ostatniej trasy.
13) Oddanie innego towaru niż wymagany skutkuje karą 2000 punktów.

§ 9. Tachograf Cyfrowy


1) Maksymalny czas jazdy pomiędzy przerwami wynosi 60 minut.
2) Kierowca po przekroczeniu 55 minuty otrzymuje powiadomienie, że do końca czasu jazdy zostało mu 5 min, w tym momencie powinien szukać już parkingu aby odbyć prawidłowo pauzę.
3) Kolejno przerwy wynoszą : 4min, 4min i 8min.
4) Kierowca jest informowany sygnałem dźwiękowym o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy
5) Kierowca nie może zmieniać wartośći odometer w save-ie jeżeli nie ma na to zgody Zarządu Firmy.